Zateplené fasády a terasy

Odvetranefasady.eu je stránka venovaná stavebno-technickému odvetviu spoločnosti KORP spol. s r. o.

 

Firma, ktorá je zameraná na obchod, výrobu a služby v oblasti dodávky a montáže stavebných - obkladových, konštrukčných, fasádnych, stavebno-stolárskych a stolárskych výrobkov, ako aj výplní stavebných otvorov a deliacich konštrukcii (oceľových, plastových, drevených, hliníkových, sklených) pre interiéry aj exteriéry. Poskytujeme poradenstvo pri navrhovaní interiéru, fasád, terás, výbere vhodných materiálov až po dodanie a realizáciu. www.korp.sk . A práve spomínaný fasádny a terasový segment spoločnosti je zhrnutý na týchto stránkach. Firma KORP realizuje výstavbu odvetraných fasád "suchou cestou" (teda nie spôsobom primurovky k jestvujúcej zaizolovanej nosnej konštrukcii), ale obkladom montovaným na podkonštrukciu. Stránka sa zameriava i na prezentáciu širokého spektra obkladov fasád, terás, bazénov, balkónov, lodžií a pod.